Nettvisittkort for Sylvia Johnsen © 2020 

July 14, 2019

Stortinget vil ikke ha fritak fra elavgift når datasenter brukes til å utvinne kryptovaluta og tar et skritt videre mot et trynefaktordemokrati. Et av problemene er at systemet innfører egenerklæringer for å skille på datatrafikk. Grunnlaget hviler på beskrivelser av t...

June 13, 2019

Spillselskapene ble kastet ut av landet for ti år siden, men levde godt i skatteparadis til myndighetene tok i bruk virkemiddel de har mot korrupsjon og terrorisme. Rettslig står de svakt fordi det er ingen menneskerett å spille seg fra “gård og grunn”.  

President i sj...

March 10, 2019

Risikoappetitt beskriver bedriftens holdning til usikkerhet. Når norske banker nekter kunder som driver med bitcoin bankkonto begrunner de med risikoappetitt, men hvor holdbart er argumentet. Hva ville vi sagt hvis bankene sa nei til kunder som er mørke i huden?

Mange f...

December 13, 2018

Det kontantløse samfunn er en av de største politiske utfordringene, og pengepolitikk krever mer fra politikere enn iboende skepsis mot alt digitalt.  

En teknologisk revolusjon gjør det tydelig for stadig fler det ideologiske skifte som skjer når penger blir digit...

October 31, 2018

Hvitvaskingsloven er historien om hvordan etikk ble redusert til kronglete jus ingen forstår. Vanskelig og kompliserte lover gjør at skyldige slipper unna, og Norge sårbar for internasjonal svindel og etterforskning.

Finans Norge går i skyttelltrafikk ut og inn dørene i...

October 19, 2018

Den nye hvitvaskingsloven skal hjelpe oss bekjempe hvitvasking og korrupsjon, men kompleksiteten gjør at ingen forstår den. Og de som skal etterleve reglene går fri når de bryter dem.

Finans Norge går i skyttelltrafikk i Finansdepartementet med ønsker som byråkrater og...

October 12, 2018

Forhastet forskrift fremmer svindel i Norge, som allerede er på topp ifølge Økokrim.  Den raskest voksende form for svindel er internettsvindel og andregenerasjon Nigeriabrev.

Hvitvaskingsloven er sentral i arbeidet mot internasjonale bander, og spesielt i bekjempe...

October 3, 2018

DNB og Nordea pynter på inntrykket at de er to giganter som deler markedet når begge bankene selger ned i banksamarbeidet Luminor i det baltiske markedet. Fusjon innen forsikring vil DNB-sjef Rune Bjerke ha med Sparebank 1-gruppen.   

Salget av Luminor til et fond...

September 29, 2018

Handelsstanden ringer alarmbjellene, og løsningen er ikke å privatisere og gi bankene monopol på folks penger. Konsolidering i finansnæringen truer ikke bare lommeboken, men grunnleggende rettigheter til å drive handel og konkurrere på like vilkår.  

Sjefen i DNB Rune B...

September 14, 2018

DNB og Nordea pynter på inntrykket at de er to giganter som deler markedet når begge bankene selger ned i venture samarbeidet Luminor. Salget til et fond på 9,6 milliarder betyr at begge banker sitter igjen med 20% og styreplasser. 

Vi lever i usikre tider, uroen er sto...

Please reload

Utvalgt innlegg