Nettvisittkort for Sylvia Johnsen © 2019 

July 1, 2019

Please reload

Siste innlegg

Vil Siv snikforby bitcoin?

October 9, 2019

1/4
Please reload

Utvalgt innlegg

Tilståelse fra en bransje i krise

April 7, 2018

 

 

 

EU gjør hva de kan for å stå imot teknologiske forretningsgiganter, ingen av dem er europeiske så en løsning er en lov som skal tvinge fram innovasjon på ryggen til gamle inngrodde banker. Direktivet heter PSD2, og trådde i kraft januar.

 

Vedtaket gjorde EU på overtid og nasjonalforsamlingene har kort tid til å tilpasse lovgivning. Det skjer med adskillig motstand fra banker, og de best betalte lobbyistene.

 

Finans Norge bruker høringsuttalelsen til Finansavtaleloven å ta omkamp på et grunnprinsipp bankene tapte i Ot.prop. 41 (1998-1999), og senere i et tolkningssvar fra departementet 12 februar 2001, nemlig prinsippet om kontraheringsplikt. Privilegiet å håndtere statens penger kommer nemlig med plikter, det viktigste av disse er kravet om å spre pengene demokratisk. Grunnleggende betalingsformidling er helt nødvendig for å fungere i samfunnet, og alle har krav på bankkonto.

 

Hva stortingsflertallet slo fast på tampen av tusenårsskifte var at det ikke er banken som skal bestemme hvem som får tjene penger i dette landet. Nå vil bankene ha omkamp og Finans Norge har i høringsuttalelsen til Finansavtaleloven varslet at de vil fjerne kontraheringsplikten for bedrifter.

 

DNB sjef Rune Bjerke raljerer og truer med Google og Facebook når sannheten er at her til lands er det DNB som er Google og Facebook. Bankene har sittet med all kundeinformasjon i 40 år, ute av stand til å løsne snippen og tilby markedet annet enn et web-basert regneark. Det er vanskelig å utfordre og skape innovasjon når driften er lukrativ og trygg. Svakere resultat i kapitalmarkedet fordi mange tok kapitalen sin og kjøpte kryptotokens i 2017 forandrer ikke at det er store penger å tjene i banksektoren. Nordea alene opplevde at driftsresultatet falt 460 millioner euro fjerde kvartal sammenlignet med samme periode 2016, og likevel tjente banken 789 millioner euro i perioden.

 

Bankene har mye å beskytte og ulike konstellasjoner arbeidet overtid for å påvirke de tekniske rammene for innføring av PSD2. Berlin Group organiserer Finans Norge og mange andre i bransjen, franske banker har samlet seg i STET, og Open Banking med blant annet Nordea koordinerer anslag mot EU-direktivet fra Storbritannia. Konsortier i hele Europa arbeider for det stikk motsatte av åpne finansmarkeder. 

 

Fjoråret begynte norske banker å nekte bedrifter som driver med bitcoin kundeforhold. Det er første advarsel til alle som utfordrer bankene. Når Finans Norge ber om bortfall av kontraheringsplikten tilstår de indirekte at bankene forstår at de bryter loven. Stortinget har utfordringen og må ta stilling til hvilken prinsipper er viktigst, lover og regler for å sikre likebehandling, eller å skjerme finansbransjen fra PSD2 og endringene EU har forstått må komme, enten banken vil eller ikke.

 

”Jeg sa ingenting,” skrev pastor Niemöller i sin berømte tale om hvordan de (nazistene) kom for å ta jødene, kommunistene, de organiserte i arbeidersamfunnet, og til slutt ham, men da var det ingen tilbake som kunne protestere. Banken begynte selektivt å kvele bransjer de ikke liker i 2017, først gikk de mot bitcoin og kvalte tilgang på ordinære banktjenester, nestegang står Fintech på tur, all teknologi som utfordrer status quo. Mindre oppstartbedrifter som vil tilby tjenester lik demmes, eller de som står i veien for bankene som vil ekspandere med andre produkter. Norge må stå imot urett,  for uten innovasjon dør landet. Konkurranse er motoren som driver oss framover, politikk er et verktøy for å sikre at det skjer rettferdig og på riktig måte.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Følg meg
Please reload

Søk etter tags