Nettvisittkort for Sylvia Johnsen © 2019 

July 1, 2019

Please reload

Siste innlegg

Vil Siv snikforby bitcoin?

October 9, 2019

1/4
Please reload

Utvalgt innlegg

Bitcoin for retten

April 22, 2018

 

Nordea er saksøkt etter at banken sammen med mange andre banker i fjor begynte å nekte kundeforhold til de som driver med bitcoin, og stenge kontoer vilkårlig. Saken der banken nektet å opprette bedriften Bitmynt AS SUS kom opp i Oslo Tingrett 19-20 april, og det ble to dager med finere juridiske poenger og tendensiøs mistenkeliggjøring av bitcoin og alle som bruker teknologien.

 

Største overraskelse i retten var at Nordeas advokat Hallvard Gilje Aarseth listet andre banker som i likhet med dem har avvist kundeforhold til Bitmynt AS, mange av dem på dagen - hvilket utelukker individuell vurdering, og indikerer lovstridig dialog og samarbeid mellom bankene. Nordea Bank AB forsøkte å gjøre brudd på konkurranseloven til en dyd, et bevis på at de gjør rett uavhengig fakta.     

 

Gjennom rettssaken har det blitt påvist at banken avviser søknader basert på bedriftens formål, ikke bruk av konto. Noe som like gjerne kan være et uttrykk for at banksystemer ikke er bygget for å skille kundeforhold og betalingsformidling, som at det foregår en lovstridig bankboikott av konkurrenter. Kontraheringsplikten krever at bankene har saklig grunn for å nekte konto, slik at bedrifter får deponere aksjekapital, ha ansatte, betale skatt og drive lovlig virksomhet. I dag nekter bankene å tilby tjenestene til alle som har formål å handle i virtuelle valuta, stikk i strid med Finansavtaleloven §14.

 

To dager i Oslo Tinghus i sal 369 viste at bitcoin har egenskaper som gjør den bedre egnet til å bekjempe hvitvasking enn kontanter og andre anonyme betalingsmidler. Det ble vist at selv om bitcoin ikke er regulert i norsk rett, er teknologien sporbar og det er mulig å følge hvitvaskingsforskriftene. Noe Bitmynt AS vil gjøre etter hva som er beste praksis i markedet.

 

Nordea var aldri villig til å gå i en dialog for å sikre handel med bitcoin bedre, eller inngå forlik der bedriften gikk med på å utsette kjøp og salg av bitcoin til vår nye handelsplattform var ferdig utviklet og optimalisert i henhold til hvitvaskingsloven, og sammenlignbart med bankens egne systemer. Hvitvaskingsregelverket gir anledning til å kutte kundeforholdet når kundenes identitet er ukjent, hvilket ikke er tilfelle for Bitmynt AS som kjenner sine kunder. Dersom bankene ga bedriften BankID avtale til nettbutikkhandel ville det ikke lenger være troverdig for bankene å si at bitcoin er anonymt. Og kanskje derfor står de på sitt. 

 

Året 2017 gikk kursen på bitcoin i taket, bankene tapte penger og begynte et forsvar som innebærer at banken bryter konkurranseloven, finansavtaleloven og hvitvaskingsloven. Kinderegget med lovbrudd er en skam, og en stor belastning for dem det rammer. Ingen privatpersoner eller småbedrift skal måtte saksøke banken, det er maktmisbruk av verste slag. 

 

Dom er ventet i løpet av 14 dager.

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Følg meg
Please reload

Søk etter tags