Nettvisittkort for Sylvia Johnsen © 2019 

July 1, 2019

Please reload

Siste innlegg

Vil Siv snikforby bitcoin?

October 9, 2019

1/4
Please reload

Utvalgt innlegg

Alle partier bortsett fra Rødt ga tilslutning til en regulatorisk sandkasse for innovasjon og utvikling med nye aktører fra fintech. Stortinget vil ha innspill fra finansnæringen, men har ikke funnet det nødvendig å invitere dem det gjelder.

 

 

Fintech er et begrep på teknologiselskaper dedikert handel og effektivisering av verdikjeder som tradisjonelt er betjent av banker og meglere. Stortinget vil utvide Finanstilsynets mandat og innføre særregler for hvordan teknologisk innovasjon kan testes og implementeres i finansielle markeder.

 

Forslaget om etablering av en regulatorisk sandkasse fra Abelia og IKT-Norge, begge interesseorganisasjoner for IT og næringsliv fikk tilslutning i finanskomitéen etter at Finans Norge løp med ballen. Stortinget vedtok at de vil skape muligheter for fintech og forklarer (på side 10 i innstillingen til Finansmeldingen) hvorfor fintech ikke er invitert inn i samarbeidet med at kontaktpunktene i følge finansnæringen ikke fyller kravene.

 

Norges Bitcoin- og Blockchainforening er ikke blitt spurt om å samarbeide med Finanstilsynet selv om det kan antas at deres medlemmer og mandat går til kjerneområde av hva sandkassen dekker. Bitcoin og blokkjeder har vist hvordan delekultur i krypterte filer kan bygge nettverk for betalingsformidling uten å involvere banker.

 

Året 2017 ble et gjennombrudd for bitcoin og blokkjeder og investorer sendte milliarder til andre plattformer enn de tradisjonelle finansmarkedene. 

 

European Banking Assosiaction (EBA) advarte (04.07.14) mot hvordan virtuelle valutaer åpner finansmarkedet for konkurranse, og anbefalte å bruke hvitvaskingsreglementet. EBA slo fast at uansett var det ingenting som hindret bankene å ta imot kunder som handler i bitcoin. Finanstilsynet mente heller ikke at reglene sto i veien for at norske banker drev med bitcoin og blokkjeder. Bank og finans valgte like fullt å holde tilbake.

 

En forsiktig tilnærming har vært problematisk for bankene og landet. Viktig innovasjon henger etter i Norge, og håpet er at sandkassen kan gjøre det lettere for startups.

 

Regulatoriske sandkasser dukket opp i EU der det lenge har vært en kilde til bekymring at banker utestenger kunder de ikke liker. Financial Action Task Force (FATF) frykter såkalt ”de-risking” der kunder utenom det vanlige blir utestengt og nektet tjenester. Siling av kunder på generelt grunnlag strider mot risikobasert tilnærming, og i Norge som har krav om saklighet vil de-risking være direkte ulovlig.

 

Finans Norge har invitert seg selv til samarbeid med statens tilsynsorganer og skal mene noe om fintech og rammevilkår i bransjen. Det gjenstår å se hva slags regulatorisk sandkasse vi ender med å få, og hvorvidt det er grunn til bekymring etter at kunsten å dele ble forsømt da invitasjonene gikk ut i posten.

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Følg meg
Please reload

Søk etter tags