FotoSylviaJohnsen599sh.jpg

KRANK MANIFESTET

Ikke vær redd, ikke gi opp, fortsett!

Skriv, planlegg, skriv bedre!

Det kommer til et punkt der sprekkene i maktstrukturer er synlig, og i det øyeblikket må hver og en se, ikke snu ryggen til. Arbeidet starter med å se.

En kommisjon er opprettet med med de beste intensjoner. Men det var et feilgrep. Et stort og alvorlig samfunnsproblem fordi det var en krigserklæring mot samfunnet. Det er så mye galt, på så mange nivåer at det er vanskelig å velge en ting. Ondskapens banalitet lurer nesten alle, forkledd som den er i et større klede: Oss. Godt. Sant. Rettferdig, Rett og Galt.
 

Oppgaven er å tenke, analysere og forstå disse ordene, maktspråk og alt mellom linjene.  
 

Oppgaven er å tro på noe, selv om du betyr at du må ofre alt.


Din forståelse er god, sann, rettferdig, rett og galt for Deg. 
 

Du er demokratiet, fellesskapet og staten. Alle vil se som deg at en kommisjon for å rette feil er ondskap. Arbeidet med å få alle til å se det samme ligger på den som ser. Objektet er ingen grunn til å gå i blinde. 


Krank er aksler i systemet, skitne og kraftløse. Repeterende rytmer anstifter maskineriet, kjernen i livet vi lever sammen. En krank tror på det å leve sammen, kranker må leve i et samfunn. 


En krank er menneske først og fremst, et sosialt vesen. 


En krank er del av det hele.


En krank vet at den er verdifull.


En krank vet at den er sterk. | En krank vet den er svak.


En krank vet at den eksisterer fordi det er fri vilje. Enhver krank kan snu ryggen, en krank nekter bare å gjøre når den har sett, tenkt og forstått. Å forsvare en feil, er å feile igjen. 


Jeg bestemte meg for å legge ned kommisjoner fordi jeg innså dets mangler, gjenkjente klede og stirret det onde i øyet. 


Krank er ikke politikk. Kranker er politiske.


Krank er ikke revolusjon. Kranker er revolusjonære endringsledere.


Krank er ikke stillestående. Kranker er energi.
 

Når kranker jobber rytmisk og målrettet, vil omveltninger fra fremtiden ligge der til enhver tid. Naturen går ikke å nekte, energien strømmer fritt, og en krank har mål og mening. Alt kommer fra å se, analysere og forstå. Informasjon er aldri nok. Strømmen av kunnskap vil aldri erstatte viljen til en krank. Selv der det er motstand. 
 

En krank er ikke redd for motstand. 
 

En krank yter motstand. | Motstand er kjærlighet.
 

Kampen mot anketeateret vil ikke tvinge denne kranken til politisk rekruttering. Når leserinnlegg ikke er nok, må forslaget tenkes på nytt. Plantes i kulturen.

 

Krank er skriving. Krank er agitasjon. Krank er det sublime i kampen for å vinne. Kan hende tyr en krank til nye midler, skifter retning og strategi, kanal for en annen tid. Resultatet er det samme, resultat er en funksjon av alle kranker kranke i den største krank vi kjenner.