Søk

Subsidiering av bitcoin fordomsfullt behandlet

Stortinget vil innføre et system der datasenter må love at de ikke driver med graving etter bitcoin hvis de vil ha lavere avgift på strøm. Ved å diskriminere teknologi forsøker politikere stoppe en av verdens raskest voksende IT-næringer. Over natten gikk Stortinget inn for å endre rammevilkår for databransjen uten hverken drøfting, høring eller dialog med databransjen. Kort sagt brøt politikerne prinsippene i normal saksgang. Teknisk er det vanskelig å forstå hvorfor. Begrunnelsen synes å hvile på feilslutningen at bitcoin og blokkjede er forskjellig, to ulike teknologier der den ene er dårlig og den andre er bra? Sannheten er at det regulatorisk er vanskelig å skille bitcoin og blokkjede.

Når bankene ikke vil være banker

Det kontantløse samfunn er en av de største politiske utfordringene, og pengepolitikk krever mer fra politikere enn iboende skepsis mot alt digitalt. En teknologisk revolusjon gjør det tydelig for stadig fler det ideologiske skifte som skjer når penger blir digitale, ikke lenger manifestert i fysiske papirer på kistebunnen. Dagbladets John Olav Egeland berører tema i “Kontantløst diktatur” (Dagbladet 10.12.2018), der han beskriver problemene med at alle betalingsmidler kontrolleres privat, nemlig av bankene. Han advarer mot det. Egenskaper fra dagens kontanter, som Egeland vil savne, blir dekket av bitcoin og lignende teknologier. Verdikjeder i bitcoin er fremdeles digital, og hvis problemet

Nettvisittkort for Sylvia Johnsen © 2020 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now