Søk

Politikk og kilder

Fordommer mot bitcoin har hjulpet politikere på vei når de i statsbudsjettet 2019 vedtok tiårets selvskudd. Uten å forstå teknologien har de vedtatt å diskriminere mellom datanettverk. Spesifikt retter de skyts mot dem som miner virtuell valuta som bitcoin. Stortinget hadde hastverk og hoppet bukk for normal saksgang. For å forstå hvordan det kunne skje er det viktig å ta tak i begrunnelsene i flertallet. KrF-Ropstad, Ap-Eide og Høyre-Asheim har alle pekt på kriminell bruk, og fare for hvitvasking og terrorfinansiering. Bidro Økokrim når de heftet forbrytelser til bitcoin? Trusselvurdering 2018 og andre rapporter fra embetsverket er fyllt med tendensiøs og mistenkliggjørende språk, selv om p

Navet for løgner om energiforbruket i bitcoin

Entusiaster for bitcoin er ofte unge mennesker med sterk verdier for miljøvern og deling. Jeg blir matt når jeg hører noen si at bitcoin er en miljøkatastrofe, for det er løgn. Ikke falske nyheter, ren og skjær løgn. Kai A. Olsen er professor i Informatikk med kompetanse i å google, og han slår ettertrykkelig fast at bitcoin er “et strømsluk, og det har ingenting med noen teknologisk revolusjon å gjøre” (DN 11.02.2019). Blokkjeden bitcoin tilhører er desentralisert, og ligger på datamaskiner og servere rundt omkring i et nettverk. Metode for å estimere strømforbruk er vanskelig, og de færreste begir seg ut på gjetteleken. Men det finnes minst en person. Navet for de fleste artikler om temaet

Uvitenhet eller politisk manipulasjon?

Bloggen ble sterkt kuttet, viktige poeng forsvant og kan leses her, men teksten som den ble i DN ble slik. Kanskje blir det debatt, for allerede mandag svarte professor i informatikk Kai A. Olsen. Bitcoin er sporbart, og norske myndigheter har navnene på 30.000 nordmenn som eier bitcoin. Likevel snakker politikerne om anonymitet og hvitvasking. Bidro Økokrim til at Stortinget gjorde tiårets verste selvskudd i statsbudsjettet 2019, med elavgiftsvedtaket som rammer datasentre? For hvor smart er det å melde Norge ut av den største teknologiske revolusjonen i verden, uten hverken drøfting, høring eller dialog med databransjen? Norsk politi bruker programvare fra Chainalysis, i likhet med ameri

Uvitenhet, eller politisk manipulasjon?

Kunnskap er å velge hva du leser. Når embetsverket forer beslutningsapparatet, gjør de det av og til med et perspektiv som gjør spørsmål svært betimelig. Teknisk er det vanskelig å forstå hvorfor Stortinget over natten valgte å endre rammevilkår for databransjen og fjerne subsidier av datasenter hvis de driver med kryptovaluta. Begrunnelsen synes å hvile på feilslutningen at bitcoin og blokkjede er forskjellig, to ulike teknologier der den ene er dårlig og den andre er bra? Et perspektiv blant annet finansnæringen formidler. Sannheten er at det regulatorisk er vanskelig å skille bitcoin og blokkjede. For å klare kunststykke må driftsansvarlig på datasenteret signerer et papir, og det fortalt

Nettvisittkort for Sylvia Johnsen © 2020 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now