• Sylvia Johnsen

Navet for løgner om energiforbruket i bitcoin


Entusiaster for bitcoin er ofte unge mennesker med sterk verdier for miljøvern og deling. Jeg blir matt når jeg hører noen si at bitcoin er en miljøkatastrofe, for det er løgn. Ikke falske nyheter, ren og skjær løgn.

Kai A. Olsen er professor i Informatikk med kompetanse i å google, og han slår ettertrykkelig fast at bitcoin er “et strømsluk, og det har ingenting med noen teknologisk revolusjon å gjøre” (DN 11.02.2019).

Blokkjeden bitcoin tilhører er desentralisert, og ligger på datamaskiner og servere rundt omkring i et nettverk. Metode for å estimere strømforbruk er vanskelig, og de færreste begir seg ut på gjetteleken. Men det finnes minst en person. Navet for de fleste artikler om temaet kan spores til den unge mannen Alex de Vries, og hans nettsted digiconomist.net. Når finansminister Siv Jensen uttrykte uro for energiforbruket i Stortinget (20.12.17) hentet hun eksemplet fra bloggen. Hun sa Irland, Olsen sa Danmark.

Redusert strømforbruk i Norge som går til bitcoin blir utlignet med økt strømforbruk i andre land, og de fleste land har ikke vår overflod med fornybar energi. Resultatet av vedtaket på Stortinget er det verste for miljøet fordi det flytter produksjon til Mongolia og andre steder. Forstår Olsen det?

Vår egen strøm vil gå over grensen. Stortingets tabbe betyr fortsatt økte investeringer for eksport, økte strømpriser, og den nye industrien tar arbeidsplassene og flytter til Sverige.

Bitcoin er ikke en valuta, sa Svenske Riksbanken (14.03.2018), og det er viktig kunnskap.

Storsatsing på datasenter i det nordiske digitale samarbeidet gjenspeiler en utvikling i bransjen der milliarder står på spill. Ja, professor - bitcoin er en teknologisk revolusjon.

Sammenligning mot tradisjonell betalingsformidling, lik dem vi idag bruker i bank og kortselskaper er som å matche epler og pærer. Det er også en match mellom moden og umoden teknologi. Olsen peker på egenskaper typisk for sentraliserte løsninger. Effektiv teknologi for mange, men ikke alle. Hvis han vil vite mer om menneskene i verden som ikke får bankkonto foreslår jeg at han gjør nye søk på “unbanked”.

Bitcoin bruker strøm, det er en del av sikkerheten i hva som må være verdens sikreste nettverk. Enkelte vil derfor bruke bitcoin for å bekrefte dokumenter, som i dag typisk vil gjøres av en notarius publicus. Bitcoin gjør at vi får andre måter å tenke på innen varehandel og kommunikasjon.

Dagens betalingsformidling er sårbar for konflikt og kriser. Bank- og finans er derfor en del av nasjonens beredskap. Bitcoin kan gjøre den jobben enklere. Jeg har selv vært ansatt i bank og jobbet med katastrofeplaner, ett ledd som kan bli sterkt effektivisert, kanskje til og med eliminert i en verden med bitcoin og blokkjeder.

Nok sagt om egenskaper.

Hvis el-avgiften øker som Stortinget ønsker med 30% blir det ikke mulig å drive lønnsomt. Folk mister jobben. I tlllegg er spillereglene for normal saksgang snudd på hode.

Alt fordi Alex de Vries får mer oppmerksomhet enn han fortjener. Han bygger ikke på tall fra faktiske bitcoin-minere. Han gjør beregninger fra utvinning og strømforbruket på spesifikt utstyr. Maskiner allerede utdatert, i mange tilfelle irrelevante. Svakhetene i metode ser ikke ut til å forhindre spekulativ og sensasjonell spredning av tallene. For egen del mener jeg at hans kobling til bank- og finans bør være nok til å stoppe opp og stille kritiske spørsmål.

-----

Andre analyser med et kritisk blikk på tallene fra den nederlandske bloggen Digiconomics og anbefalt lesning. Se disse kildene:

  1. Marc Bevand. April, 2017. "Serious faults in Digiconomic’s BECI," [http://www.koomey.com/post/179556571967]

  2. Jonathan G. Koomey, PhD. Januar, 2018. "Talking sense about Bitcoin’s electricity use." [http://blog.zorinaq.com/serious-faults-in-beci/]

  3. Robert Sharratt. Januar, 2019. "The reports of bitcoin environmental damage are garbage," [https://hackernoon.com/the-reports-of-bitcoin-environmental-damage-are-garbage-5a93d32c2d7}

#bitcoin #blokkjede #blockchain #finans #politikk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now