• Sylvia Johnsen

Forspist på risikoappetitt


Risikoappetitt beskriver bedriftens holdning til usikkerhet. Når norske banker nekter kunder som driver med bitcoin bankkonto begrunner de med risikoappetitt, men hvor holdbart er argumentet. Hva ville vi sagt hvis bankene sa nei til kunder som er mørke i huden?

Mange forretninger hviler på tøffe valg og prioriteringer, og det er selvsagt slik at det å spisse innsatsen mot enkelte kundesegment er et viktig kriterie for å lykkes. Fattige og rike kunder gir ulik lønnsomhet.

Vanlige strategier for å håndtere risiko er å velge mellom risikostrategiene avstå, dele, begrense og akseptere usikkerhet.

Hvis banken velger å avstå fra risiko kan de for eksempel stenge kontoer, sperre kundens beløp på konto og sørge for at de mørke i huden ikke får betale regninger. Ved å nekte opprettelse av bedriftskonto forhindrer banken de med mørk hud å registrere bedriften i Brønnøysund. Banken kan i praksis gi folk næringsforbud.

Bankene som heller vil dele risiko kan forsikre mot tap på kunder som er mørke i huden. Enten det er fantasier eller ekte bekymringer forsvinner ikke risiko hvis kundene beholder bankkonto, men finansielle tap er delt med forsikringsselskapet. Andre tiltak for å dele risiko kan være å inngå joint venture med andre banker der de følger samme strategi. Når alle banker handler likt er det problematisk, men det er vanskeligere å knytte praksis til en aktør.

Begrense usikkerhet gjør bankene når de jobber for å endre rammevilkår. Hvis bankene vil sikre lovhjemmel for rutiner er det tryggeste å få Norge på samme risikostrategi. Da må lobbyister seriøst forsøke å gjøre diskriminering av mørkhudede lovlig, eller minimum få opphevet kontraheringsplikten som sier at banker plikter å gi bankkonto til alle de mangler saklig grunn til å nekte.

Fjerde risikostrategi er å akseptere risiko, og gi konto til kunder med mørk hud, og behandle dem likt som alle andre kunder.

Finansnæringens monopol er forenklet å distribuere penger på vegne av Norges Bank. Bankene tjener store penger på privilegiet, men baksiden er en plikt å levere minimum tjenester til alle på like vilkår.

Nordea, Danske Bank og DNB løy om bitcoins anonyme egenskaper og pekte på faren for hvitvasking, selv om alle bankene har egne pinlige overtramp på det feltet. Nå sier de risikoappetitt og vedder på at det er nok. Danske Bank avslo Bitmynt samme dag de fikk søknaden, men til E24 sa pressesjef Øystein Schmidt at selv om de ikke ønsker å håndtere handel i kryptovaluta vil de ta “Finanstilsynets beslutning til etterretning. På generelt grunnlag gjør vi uansett en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle og forholder oss til de lovregler vi er pålagt å følge”. Altså er alt som før. Hvor lenge bankene får drive uthalingstaktikk kommer an på finansminister Siv Jensen og hva hun mener om å diskriminere folk som er mørke i huden?

#bitcoin #bank #blokkjede #blockchain #politikk

BLOGG