• Sylvia Johnsen

Når kjeft er hva banken fortjener


Norske og skandinaviske banker blir etterforsket av FBI, og sakte pipler rapporter om hva som skjedde fra 2007 til 2015 til avisene. Da er det godt for bankene å vise verden de tar hvitvasking alvorlig, og stå på stedet hvil i en unik og historisk bransjeboikott av bitcoin.

Regjeringen har levert Europas strengeste regler for vekslings- og oppbevaringstjenester i virtuell valuta. Kun fem bedrifter har blitt godkjent siden fristen for å registrere virksomheten i Finanstilsynet 15 januar 2019. En av dem er Sturle Sundes enkeltmannsforetak.

Aksept fra myndighetene gjør ingen forskjell for Sparebanken Sogn og Fjordane, som skriver i avslaget på søknad om bedriftskonto:

– Banken har i dag ikkje system som set oss i stand til å gjennomføre kundekontroll og følgje transaksjonane slik vi er pålagt etter kvitvaskingsreglane.

Bekjempelse av hvitvasking er spesielt viktig for rapporteringspliktige. Derfor er det oppsiktsvekkende at banken sier at de ikke kan gjennomføre kundekontroll. Sentralt i arbeidet er rutiner for Kjenn-Din-Kunde (KYC), som Sturle Sunde klarer fra sofaen hjemme i Florø.

Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge har stor forståelse for banken og finner det nok ikke merkelig at Sparebanken Sogn og Fjordane oppgir at de ikke klarer oppdraget i hvitvaskingsloven. I bloggen “Når kjeft er det eneste du kan oppnå” (Stavvi, 22.03.2018) redegjør han for utfordringene bankene må takle.

I et forsøk på å tromme opp sympati og forståelse på et område i banken de har gode grunner og ville glemme, peker Staavi på de mange tusen MT-rapportene (mistenkelige transaksjoner) bankene leverer hvert år til politiet. Når kryptovaluta var i en boble 2017 og prisene økte tretusen prosent gikk det utvilsomt slike rapporter om kunder som handlet bitcoin, og mange fikk spørsmål om hvor de tjente penger. Bankene likte bare ikke svaret.

Politiet etterforsker lovbrudd, og alle plikter å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, sende inn egne MT-rapporter hvis det er påkrevd, for uansett hva Finans Norge måtte mene er lovverket demokratisk..

Bankene later som om hvitvaskingsloven er deres eksklusive ansvar, og tviholder på den lille flik Finansavtaleloven §14 åpner når banker kan avvise kunder hvis det foreligger saklig grunn. Dulge antydninger og skumle trusselbilder gir bankene rom til å unngå stå til rette for systematiske lovbrudd.

Sparebanken Sogn og Fjordane mener de har et ansvar å følge pengestrømmen fra kunden til kundens kunde, og.Staavi antyder det samme. Ingen myndigheter, og heller ikke det internasjonale organet for bekjemping av økonomisk kriminalitet, FATF, krever det. Bankene later som de er forventet å rapportere alle transaksjoner i verden, når de ville komme langt hvis de bare klarte å rapportere sine egne.

Finansnæringen skal kjenne sine kunder og deres transaksjoner så godt at man skal kunne detektere mistenkelige transaksjoner. Det betyr at de må reagere når en pensjonert kvinnelig lærer fra Moskva er utgangspunkt for pengeoverføringer for hundrevis av millioner.

Bitcoin er fullt lovlig, transparent teknologi. Politiet kan etterforske, og Finanstilsynet har ansvar for å følge opp hvitvaskingsrutiner hos vekslingstjenester. Sannheten er at bankene driver politikk på ryggen til kunder.

Da Sunde bitmynthandel ble godkjent som vekslingstjeneste for virtuell valuta, skrev Finanstilsynet:

– Som registrert veksler av virtuell valuta er virksomheten nå underlagt tilsyn, og Finanstilsynet forventer at driften skjer over bedriftskonto der alle transaksjoner har tilknytning eksklusivt til virksomheten. Vi forutsetter at slik konto etableres snarlig etter registrering.

I innstilling til den nye hvitvaskingsloven uttalte en samlet finanskomité:

– Komiteen er på det reine med at alle borgarar i eit moderne samfunn både har trong til og rett til bankkonto. Bankane sitt høve til å avvise kundeforhold bør vere svært avgrensa og må vere ein utveg som kjem på tale fyrst når andre tiltak er uttømde.

Jeg unner ingen skjebnen å måtte saksøke banken, de har de beste advokatene, høy grad av tillit, fortjent og ufortjent, og bunnløse pengekister. Når Sparebank Sogn og Fjordane i varslet pressemelding (03.04.2019) endelig blir saksøkt etter fem år trenering, er det siste utvei. Han møter banker følelsesmessig avstumpet fra omfanget av sin egen forbrytelse.

Det er bare russen som får skryt for å følge loven. Staavi får det til å høres ut som om banken får kjeft fordi de følger hvitvaskingsloven, når de blir saksøkt, etterforsket, anmeldt til politiet og får kjeft fordi de bryter hvitvaskingsloven, finansavtaleloven og konkurranseloven (jfr pressemelding 20.04.2018).

_________________________________________________

Bilde over: Skulptur av Aase Textmon Rygh

#politikk #bitmynt #hvitvasking #bitcoin #blokkjede #blockchain

BLOGG