• Sylvia Johnsen

Regjeringen snubler i kampen mot hvitvasking


Hvitvaskingslovutvalgets største utfordring når de la fram forslag til Stortinget var å balansere internasjonale krav i EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, og den borgerlige regjeringens ideologiske ønske å fjerne hinder i veien for handel.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre er trygt forankret i partiets næringspolitiske ånd når han foreslår å fjerne brukthandelloven.

Forslaget er til høring, og fra bilbransjen får vi klare advarsler:

– Formålet til loven er å forhindre at brukthandel blir en grumsete forretning der hvitvasking, heleri, skatteunndragelse og generell svindel foregår. Og det foregår. I stor skala, sier Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund (NBF) til DN (07.04.2019).

Den korrupsjonstiltalte politimannen Erik Jensen forklarte i retten et overforbruk og stor kontantøkonomi stammet fra kjøp og salg av biler og motorsykler. Bransjen har vært et yndet sted for kriminelle i tiår. Idag har FINN samarbeidet med politiet for å regulere bruktbilhandel bedre, og innført krav om at de som selger mange biler må ha lisens etter brukthandelloven.

Regjeringens hvitvaskingslovutvalget (2017) foreslo å fjerne rapporteringsplikt til de som handler gjenstander, og mente det var nok å ha et krav om å rapportere kontantsalg over kr 40.000. Regjering og Stortinget fjernet derfor bilforhandlere og antikvitetsbransjen fra hvitvaskingsloven, og fulgte der ikke anbefalingene fra EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

Hvitvaskingslovutvalget var konsekvent og innstilte heller ikke på å innføre rapporteringsplikt for vekslings- og oppbevaringstjenester i bitcoin, og mente det var nok med forskriftshjemmel. EU ba om registreringsplikt, hvilket var et råd regjeringen valgte å innføre fra dag en.

Valget er politisk interessant, for omsetning av antikviteter er flere ganger blitt koblet til hvitvasking og terrorfinansiering. Gjenstander fra ISIS i Syria og Irak er for eksempel funnet i antikvitetsforretninger i London. Blokkjeder er en av verdens største vekstnæringer, og vi vet om ingen kjente eksempler der bitcoin er brukt til terrorfinansiering. Regjeringens hvitvaskingslov er inkonsekvent.

Lov om brukthandel blir utfordret av trender som sirkulær økonomi, som typisk er bransjer for gjenbruk. Når næringsminister Isaksen retter fokus på unødig byråkrati er det prisverdig, men han friskmelder indirekte bransjer som bruktbilhandel, kunst- og antikviteter, samtidig som advarsler mot bitcoin har gitt Norge den strengeste reguleringen i Europa. Det glipper simpelthen i regjeringens forståelse av hva som er viktige og reelle trusler mot samfunnet.

#politikk #hvitvasking #kryptofinans #bitcoin

BLOGG