• Sylvia Johnsen

Sturle Sunde har fått bedriftskonto


En av landets mest kjente bitcoin-vekslere og en venn av meg er glad for endelig å kunne starte egen bedrift. På sikt betyr det nye tjenester, bedre kundetjenester og arbeidsplasser.

Siden første avslag på bedriftskonto har Sturle Sunde forsøkt å gjøre bitcoin til næring. Først nesten seks år senere, etter at han anskaffet advokat og sikret registrering i Finanstilsynet oppnådde han målet.

Banken trakk tilbudet om bedriftskonto etter bare noen dager første gang han søkte i 2013, og de satte sterke begrensninger på hvor mye han fikk handle fra privatkonto. Følgelig måtte Sunde bruke flere banker med de ulemper det betyr. Alt ble verre da finansnæringen i 2017 gikk sammen og stengte døra for alle de fant som drev i bitcoin.

Sunde saksøkte Nordea i 2017, og etter nok et ulovlig avslag og trusler om å stenge familiens kontoer saksøkte han Sparebanken Sogn og Fjordane i 2019.

Finansnæringens lovstridige samarbeid for å holde landets største bitcoinhandler nede har kostet “blod, svette og tårer” uten at han er preget av det. Sunde er henrykt over å komme videre: – No er eg framme på startstreken. Eg har søkt om plass i inkubatoren til Aksello her i Florø, og reknar med å skape fleire nye arbeidsplassar i byen, sa Sunde i egen epost-pressemelding.

Han måtte ty til advokat for å få hva som er en grunnleggende rettighet i Finansavtaleloven §14 (kontraheringsplikten):

§ 14. Avvisning av kunder (1) Institusjonen kan ikke uten saklig grunn avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester på vanlige vilkår.

Finansklagenemda behandler klager på bankene, men har fungert dårlig for Sunde og andre som ham fordi nemda avviser alle saker som har å gjøre med næring, selv om næring er nettopp hva Sunde blir nektet å drive. Forvirringen går helt til topp. Justisminister Jøran Kallmyr feilinformerte trolig utilsiktet Stortinget da han svarte representant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30.04.2019 om kontraheringsplikten gjelder for Vipps i lys av deres betalingsnekt for Resett:

– Videre kan brukersteder eller kunder som er utestengt, klage saken inn for Finansklagenemnda, sa Kallmyre mot bedre viten.

Bitcoin i Finansklagenemden er så godt som alltid næring slik klageorganet så ting 2017 - 2018, uansett hvem som handlet, og da er det å saksøke eneste vei videre.

Bankenes handlinger hindrer effektivt Sunde og mange andre fra å registrere aksjeselskap i Brønnøysund. I oktober 2018 ble Sunde Bitmynthandel første vekslingstjeneste registrert etter den nye hvitvaskingsloven. Den siste tiden har også Finanstilsynet vært tydeligere på at bankene feiltolker loven når de gjennomføre en historisk blokade av konkurrerende teknologi.

– Jeg tør ikke tenke på hjernetapet Norge lider under når ferske og innovative miljøer motarbeides og blir nektet å vokse, lære og teste, samt utvikle egen kompetanse i den verdensomfattende blokkjederevolusjonen.

Personlig har dette vært en viktig sak, og grunnen til at jeg lot meg velge som styremedlem i Norges Bitcoin- og Blockchainforening ifjor. Mye gjenstår, men vi lever i en spennende tid og viktige rammevilkår som vil prege næringen står på gangen i Stortinget og er klar til å bli vedtatt.

Ankesaken Sunde har mot Nordea er fortsatt uløst, og en rekke av Norges største banker har etter den nye hvitvaskingsloven 15. oktober 2018 ennå ikke svart på søknad om bedriftskonto. Men i dag er en gledens dag fordi Sparebanken Sogn og Fjordane etter dialog med Finanstilsynet har åpnet for bitcoin-bedrifter.

#bitcoin #blokkjede #blockchain #finans #kryptofinans #politikk

BLOGG