• Sylvia Johnsen

Krampetrekninger fra en bransje i trøbbel


Spillselskapene ble kastet ut av landet for ti år siden, men levde godt i skatteparadis til myndighetene tok i bruk virkemiddel de har mot korrupsjon og terrorisme. Rettslig står de svakt fordi det er ingen menneskerett å spille seg fra “gård og grunn”.

President i sjakkforbundet Morten Madsen sier at spillpolitikken han vil binde norsk sjakk til de neste fem årene er bedre fordi det regulerer “alle spillere, og ikke som idag, hvor cirka halvparten spiller utenfor kontroll av norske myndigheter” (12.06.19). Svakheten i argumentet er at han forutsetter at spillselskaper kan fortsette å bruke internett og banksystemet for å undergrave politisk vilje. Stortinget tok grep for å hindre det i 2010 og 2017, og tiltakene virker.

Lotteritilsynet ble opprettet i 1997 for å ivareta formålet med Norsk Tipping. Et kjempeskritt for å stoppe uregulerte aktører var imidlertid vedtaket i 2010 der Stortinget ga tilslutning til forskrifter som tok fra dem bankkonto. Nå er det tredjepartsaktører som kjenner pisken.

Banksystemene laget for å stoppe hvitvasking og terrorfinansiering er mer effektive enn på lenge. Spillere rapporterer at at de ikke får gevinstene sine. Nettsidene blir blokkert og omgåelser gjort vanskeligere. Årsak og virkning innebærer at kundene forsvinner når de ikke får penger.

Banker er frontlinjer for å utkjempe mange ulike kriger. Jeg har lenge forfektet at tilgang til banktjenester må være underlagt større politisk kontroll. Et problem er at banker har begynt å ta virkemidler bygget for myndighetene i bruk mot konkurrerende virksomhet. Etter 16 år i finansnæringen kjenner jeg systemet godt. Betalingsformidling er ideologi og myndighetene har spillbransjen i skuddlinjen. Sjakkforbundet vil ikke lykkes med å velte omforent norsk politikk. De kan derimot ende med å ta en kule.

Spillbransjen har en dårlig juridisk sak. Derfor unngikk de rettslig konfrontasjon når linjene først ble satt for ti år siden.

Når rettssakene idag står i kø er det fordi spillbransjen er desperate. Flertallet på Stortinget har vært overraskende konsekvent. Kulturdepartementet spiller en aktiv rolle når Lotteritilsynet stopper lekkasjer til utlandet. Det samme departementet som ga oss 75 Mkr til sjakkolympiade vil ikke sitte stille å se sjakkforbundet håve inn bakveien.

Kindred frister med 85% av 50 millioner. Først må vi tape all politisk troverdighet og et ukjent antall millioner fordi vi ender i den politiske fryseboksen. Sjakk-VM i Stavanger kan bli det første offeret..

Det er ingenting Kindred mer vil enn å utvide rettskonflikten til å gjelde norsk sjakks ytringsfrihet. De inviterer til konflikt. Dette er bra for Kindred, og dårlig for sjakkforbundet. Sjansene for at vi aldri ser et øre er stor. Avtalen vil bli prøvd rettslig mot Lotteriloven §11 og norsk sjakk vil i likhet med kundene på Unibet måtte vente lenge på gevinstutbetaling.

#spill #bank #politikk #sjakk

BLOGG