top of page
  • Sylvia Johnsen

Vil Siv snikforby bitcoin?


Krav om rent rulleblad for de som kjøper og selger virtuell valuta åpner for det tredje bakholdsangrepet fra regjeringen mot bitcoin på kort tid. Kun to høringsinstanser svarte, og Økokrim åpner for å forby bitcoin gjennom hvitvaskingsforskriften.

I eget brev har Finanstilsynet fått beskjed om å hurtigbehandle spørsmålet om krav til egnethet skal være et kriterie for å bli registrert som vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Det er tredje gang regjeringen forsøker å sprinte for å få bukt med teknologi de åpenbart ikke forstår. Høringsfristen var samme helg som regjeringen ferdigstilte statsbudsjettet.

Finansminister Siv Jensen sørget først for hvitvaskingsforskriften. Den ble satt sammen i rekordfart, mot Hvitvaskingslovutvalgets anbefaling, og trådde i kraft samtidig med loven 15.10.2018.

Hastverket skapte problemer fordi det åpnet for mer svindel etter at regjeringen stengte mulighet for direkte deling av informasjon mellom banker og vekslingstjenester. Rapportering må nå skje via politiet, og de nye teknologiaktørene mangler direkte tilgang til folkeregister, skattelister, telefonregister og gjeldsregister. Gjennom plikter må næringen også få tillit. Det er naturlig å forvente at bekjempelse av svindel og hvitvasking er prioritert og hullene i regelverket som tillater diskriminering av rapporteringspliktige blir lukket. I stedet tar de tak i en innstramming som ikke møter problemet regjeringen har skapt.

Andre gang var et uforberedt kompromiss i statsbudsjettet som ville ta fra bitcoin og lignende teknologi fordelene med avgiftsfritak til datasentre. Forslaget er ulovlig etter EØS-avtalen og har stoppet opp?

Nå har Finansdepartementet i et tredje forsøk satt igang hurtigbehandling av spørsmål om det skal være krav til egnethet for de som handler i teknologi. Uten debatt og med svarfrist satt til samme helg som statsbudsjettet, gjeldende en forskrift nesten ingen forstår, vil Økokrim, som en av to høringssvar forby handel i virtuell valuta hvis du ikke er registrert i Finanstilsynet.

To høringssvar, det andre var fra Norges Bitcoin- og Blockchainforening, og er verdt å lese for bakgrunn.

Finanstilsynet har i skrivende stund bare godkjent fem registrerte foretak, hvorav to er i beta-testing, og en oppbevaringstjeneste er blamert i media etter tap i ukjent størrelseorden. Politiet har så langt nektet å etterforske BitcoinNorway og foretrekker å skylde på kundene.

Terskelen for å bli godkjent og registrert virker urimelig høy, Mange er nektet registrering og Finanstilsynet oppgir heller ikke hvor mange anmodninger de har fått, og ignorert.

Økokrim foreslår kort fortalt at bare fysiske og juridiske personer autorisert av Finanstilsynet får handle i teknologi. Deres endringsforslag i hvitvaskingsforskriften §1-3 vil i praksis forby all personlig handel i virtuell valuta (teknologi), samt foretak som vil handle uten å være registrert. Politiet sier ingenting om minere i norske datasenter, eller tredjeparter i handel (butikker) som tilsynet også har nektet å registrere.

Tilbydere av virtuell valuta er ikke underlagt et sektorspesifikt regelverk, og de er kun regulatorisk omtalt i forbindelse med hvitvasking.

Dersom regjeringen lykkes med å snikforby bitcoin og stoppe næringen ved å bruke hvitvaskingsloven er det oppsiktsvekkende. Det var aldri mening at bekjempelse av hvitvasking skulle være konkurransevridende, og her blir forskrifter brukt for å stoppe entreprenører i innovativ og nyskapende vekstindustri. Og regjeringen unngår når de sniker unna debatt å vise kortene der de aktivt tar stilling for å forby bitcoin?

#bitcoin #bitmynt #blokkjede #blockchain #politikk #finans #kryptofinans

bottom of page