But I, being poor, have only my dreams under your feet; tread softly, because you tread on my dreams.

- William Butler Yeats, irsk poet

På enhver fredag

Du ender til slutt  der du er og med hva du kan; pubquiz hver fredag med gode venner og en diktafon alle ganske raskt glemmer er der. 

artdecolampe.JPG

Fanden intro

Halvor Fanden og hans krets gir et historisk blikk på kunstens tilblivelse i Norge, og dets herrer. i dansketiden.

HalvorFandenUtsnitt.JPG

SKRIVERIER

Jeg skriver. Jeg skriver på jobb, og jeg skriver hjemme. Alle som har studert litteraturvitenskap har hatt et forfatterskapi magen. Så slo jeg slike tanker fra meg. Fortellinger er en hobby, på lik linje med sjakk. Tiden i et forlag avgjorde saken.    

Skriver gjør jeg til alle døgnets tider. Tekster som drømmer og bjeffer, men først og fremst tester hvor blikket innover vil ende. Speilet på papiret handler om selvinnsikt. Jeg har erfart at tekster har et grensesnitt til skribentens lerret og er privat, for alt jeg skriver kommer fra det personlige. Presisjon i språket er penselen, og jeg øver på å svinge bedre, virtuost og i takt med tiden ettersom fortellingene sklir unna og blir fremmed, slik den alltid gjør ute i det frie.   

    

Noen fortellinger har ambisjoner om å forandre. Leserinnlegg, noveller, essayer og romaner. De skrives i frustrasjon, glede og på tomgang når ingenting annet fungerer. Agitasjon kan ende i bloggen der jeg vil forandre verden. Slike tekster er tullingens språk, like ubehjelpelig som det mest personlige og like flaut.  

De siste årene skriver jeg mer dramatikk, film- og tv-manus og litt lengre prosatekster. Skriveprosjekter har kretset rundt følgende tematikk:

  1. Egenerklæringer; hvem er jeg, og alt annet selvbiografisk og personlig?

  2. Kjepphesten: Legg ned gjenopptakingskommisjonen!

  3. Halvor Fanden og Fanitullen, et historisk blikk på Norge i dansketiden.

  4. Folkeopplysning om kryptovaluta.

  5. Diverse dramatiske uttrykk for scene, tv- og film.

Tråkk varsomt på mine drømmer, for jeg slipper dem løs fra dypet og bjeffer i et hjørne.

Jeg skriver. Jeg skriver på jobb, og jeg skriver hjemme. Alle som har studert litteraturvitenskap har hatt et forfatterskap i magen. Så slo jeg slike tanker fra meg. Fortellinger er en hobby, på lik linje med sjakk. Tiden i et forlag avgjorde saken.    

Skriver gjør jeg til alle døgnets tider. Tekster som drømmer og bjeffer, men først og fremst tester hvor blikket innover vil ende. Speilet på papiret handler om selvinnsikt. Jeg har erfart at tekster har et grensesnitt til skribentens lerret og er privat, for alt jeg skriver kommer fra det personlige. Presisjon i språket er penselen, og jeg øver på å svinge bedre, virtuost og i takt med tiden ettersom fortellingene sklir unna og blir fremmed, slik den alltid gjør ute i det frie.   

    

Noen fortellinger har ambisjoner om å forandre. Leserinnlegg, noveller, essayer og romaner. De skrives i frustrasjon, glede og på tomgang når ingenting annet fungerer. Agitasjon kan ende i bloggen der jeg vil forandre verden. Slike tekster er tullingens språk, like ubehjelpelig som det mest personlige og like flaut.  

De siste årene skriver jeg mer dramatikk, film- og tv-manus og litt lengre prosatekster. Skriveprosjekter har kretset rundt følgende tematikk:

  1. Egenerklæringer; hvem er jeg, og alt annet selvbiografisk og personlig?

  2. Kjepphesten: Legg ned gjenopptakingskommisjonen!

  3. Halvor Fanden og Fanitullen, et historisk blikk på Norge i dansketiden.

  4. Folkeopplysning om finans og kryptovaluta.

  5. Diverse dramatiske uttrykk for scene, tv- og film.

Tråkk varsomt på mine drømmer, for jeg slipper dem løs fra et dyp og bjeffer i et hjørne. Min identitet er lik en krank i maskineret, og mitt program for skrivingen er verbalisert i Krank Manifestet. 

Festskrift til trolling

Jeg skriver sjelden korte tekster, og da bare for  å bevare en liten bit i et større prosjekt, som f.eks. #leggnedgjenopptakingskommisjonen 

Jeg skriver om å skrive

En dag stopper forfattere og skriver i stedet om hvorfor de skriver. Patti Smiths tanker om tema fikk meg til å lure hvordan jeg ville skrive om å skrive. Resultatet ble et manuskript til en kortfilm, et brev og en takk til forfatter Hilde Susan Jægtnes.

Take A Dive

Short movie script explains how it came to be one day that the currency price took a dive, and what  role "fat fingers" plays in its havoc..

. . . OG Alt ANNet rart jeg skriver?