Skriverier

PROSJEKTER
#leggnedgjenopptakelseskommisjonen
#fanitullen
#egenerklæringer
#bitcoinaktivist

But I, being poor, have only my dreams under your feet; tread softly, because you tread on my dreams.

- William Butler Yeats, irsk poet

#leggnedgjenopptakingskommisjonen

Prosjektet å legge ned Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker kom over tid fra en erkjennelse som oppsto i kjølvannet når en professor i strafferett engasjert av Fredrik Fasting Torgersen blir dømt i en injuriesak etter ubegrunnet å ha anklaget drapsofferets bror. Professoren hadde en kontrakt om en andel av mulig erstatningsbeløp, men ikke mer enn syv millioner kroner. Når all kollektiv hukommelse er dedikert ett perspektiv som får herje fritt, og aktører involvert er blindet av en jakt på penger og karrieresmykker er alt som gjenstår ondskap. Kommisjonen gjør staten Norge en bjørnetjeneste, på samme måte som lite gjennomtenkte organisasjonsstrukturer gjør de ansatte til dårligere medarbeidere enn de trenger å være. Dette budskapet er kompleks og vanskelig, og prosjektet bearbeider idéer for å belyase problem og konsekvenser i kulturen vår når kommisjonen fikk en rolle den ikke burde ha i 2004. 

På enhver fredag

Du ender til slutt  der du er og med hva du kan; pubquiz hver fredag med gode venner og en diktafon alle ganske raskt glemmer er der. 

artdecolampe.JPG

Fanden intro

Halvor Fanden og hans krets gir et historisk blikk på kunstens tilblivelse i Norge, og dets herrer. i dansketiden.

HalvorFandenUtsnitt.JPG

Jeg skriver om å skrive

En dag stopper forfattere og skriver i stedet om hvorfor de skriver. Patti Smiths tanker om tema fikk meg til å lure hvordan jeg ville skrive om å skrive. Resultatet ble et manuskript til en kortfilm, et brev og en takk til forfatter Hilde Susan Jægtnes.

Festskrift til trolling

Jeg skriver sjelden korte tekster, og da bare for  å bevare en liten bit i et større prosjekt, som f.eks. #leggnedgjenopptakingskommisjonen 

Take A Dive

Short movie script explains how it came to be one day that the currency price took a dive, and what  role "fat fingers" plays in its havoc..