top of page

Vi fortsetter sjakk på  Stovner. Instuktører vil være tilstede og lære bort, tipse og spille sjakk med de som kommer innom, og  en strategi for samarbeid mellom sjakklubbene på Stovner og Vestli vil bety at bydelen kan heve nivået og gi et ekstra tilbud på mandager og flere turneringer. 

Merk ny Bibliotekløypeturnering lørdag 1. april, kl 12:00 (elektronisk påmelding er frem til fredagen før), eller oppmøte halvtime før start.

Sjakk på Stovner

blokkjeder1.JPG
stovnersjakk1.JPG
bankkriger.jpg

SOS ung

Hver
mandag og onsdag

Stovnersjakk og Vestlisjakk trener sammen i nye lokaler, på Jobbsenteret, 1 etg hver mandag fra kl 16.30-19:30 

Og fortsetter på Stovner biblioteket, 2. etg onsdager kl 16:00-21:00. Kun ungdom og voksne fra kl. 19:00

V-2023 BEGYNNER ONSDAG 11. JANUAR 
og MANDAG 20. MARS
(siste dag onsdag 14. juni) 

 

FERIEDAGER:

22. februar, 5. og 10. april (påske) og 17. mai (grunnlovsdag)

Om

OM

Stovnersjakk på mandag

Stovner og Omegn Sjakklubb Ung og Vestli Sjakklubb inngår et samarbeid for å øke nivået på læring og gi barn og unge flere muligheter til å konkurrere i andre turneringer, enten det er lagturneringer, kretsmesterskap eller andre sportslige og morsomme utfordringer. 

Det gjør at vi vil samles i større og mer egnede lokaler med mer opplegg for undervisning og trening i sjakk, samt egne tuerneringer. Opplegget starter 20. mars 2023 og vil utvikles med spillere over tid. 

Du må være medlem av sjakklubbene og Oslo sjakkrets for ungdom, slik at det er mulig å delta i turneringer utenfor bydelen. 

kl 16:30-17:45 - Barn under 12 år
18:00 - 19:30 - Ungdom (12 år og eldre)

og vi fortsetter

Stovnersjakk på bibioteket onsdag

Stovnersjakk har en lang tradisjon på Stovner bibliotek. Denne våren vil vi også ha et tilbud for barn på mandager -- på Jobbsenteret (se under). 

Ukentlig, bortsett fra i skoleferier, vil Stovner og Omegn Sjakklubb Ung spille sjakk på biblioteket ved "glasshuset".  
Kom innom og lær sjakk, prøv deg på ukens sjakknøtter som gir samlepoeng og premie til den med flest poeng for løsning og oppmøte.

 

Vinnere H-2022 Youssef, Hoang (andreplasser Aleksander og Erfan)
Vinnere V-2022 Chloe, Thea og Aleksander
Vinnere H-2021 Aleksander og Hamza

Ingen vinnere 2020 og V-2021 pga coronapause

Vinner H-2019: Martin og Aryam

Vinner V-2019: Martin og Aksel

Vinner H-2018: Martin

Vinner V-2018: Ömer

kl 16:00-18:45 - Barn og unge
kl 19:00 - 21:00 - Voksne og undervisning

Kontakt
STYRET

Stovnersjakk blir drevet idealistisk og i styret sitter:

Sylvia Johnsen

Vivian Abbi Johnsen
Arild Bjørvåg

bottom of page